Kundenservice Tel: +45 31 20 78 74 | Jetzt bestellen – Wir schicken Morgen raus !

Kundenservice Tel: +45 31 20 78 74
Jetzt bestellen – Wir schicken Morgen raus !

Privacybeleid

 

 1. Algemeen
  • Dit beleid beschrijft hoe Click’n Tile ApS de persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt die u ons verstrekt of die we over u verzamelen via de Click’n Tiles-website, www.clickntile.com.
 2. CONTACTGEGEVENS OP DE DATA AANSPRAKELIJK
  • Click’n Tile ApS is de gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die we verzamelen.
  • Click’n Tile ApS heeft gedeelde gegevensverantwoordelijkheid met Facebook voor persoonlijke gegevens die worden verzameld met Facebook’s analysetool “Facebook Insights in Page” wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Lees meer onder item. 3.4.
  • Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten die worden beschreven in de sectie 6, neem dan contact op met:

Click’n Tile ApS

Flaesketorvet 68

DK – 1711 København V

 

Tel. no.: +45 25168225

E-mail: crm@clickntile.com

 

 1. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE VOOR WELK DOEL EN WETTELIJKE GROND VAN VERWERKING
  • Wanneer u de website bezoekt, verzamelen we informatie over uw gebruik van de website, zoals welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken. . We verzamelen ook informatie over welke goederen en diensten u klikt en aan het winkelmandje toevoegt. De informatie wordt onder meer verzameld. cookies gebruiken. Lees meer in ons cookiebeleid (link).
   • Het doel is
    • om statistieken samen te stellen zodat we kunnen analyseren hoe onze klanten onze website gebruiken en verplaatsen, zodat we de gebruikerservaring en de functie van de website kunnen optimaliseren,
    • om u suggesties te geven voor producten waarvan we denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn, en
    • om onze producten aan u te promoten, onder meer via Facebook en Google, en
    • om de veiligheid van onze site te verbeteren.
   • De rechtsgrondslag voor verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens van art. 1 (f).
   • Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op de website, verzamelen we de informatie die u zelf verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsvorm, informatie over het tijdstip van aankoop, welke producten u koopt en eventueel retourneert, leveringsverzoeken, evenals informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is geplaatst.
    • Het doel er,
     • dat we u als klant kunnen vestigen en de door u bestelde producten kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met u kunnen nakomen, en
     • uw retour- en advertentierechten kunnen beheren,
     • om fraude te voorkomen, en
     • dat we kunnen voldoen aan wettelijke vereisten, inclusief boekhouding en boekhouding.
    • De rechtsgrondslag voor verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens van art. 1 (b) (3.2.1.1 – 2.), c (3.2.1.4) en f (3.2.1.3).
   • Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og mobilnummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, samt oplysning om hvor, og hvornår du åbner nyhedsbrevet.
    • Het doel er
     • u nieuwsbrieven kunnen bezorgen,
     • statistieken samenstellen voor het optimaliseren van nieuwsbrieven en het op de markt brengen van onze diensten, evenals
     • uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen kunnen documenteren.
    • De rechtsgrondslag voor verwerking is de EU-verordening persoonsgegevens van art. 1 (f).
   • Houd er bij het bezoeken van onze Facebook-pagina rekening mee dat we de analysetool van Facebook “Facebook Insights in Page” gebruiken om bezoekersstatistieken te krijgen en om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op onze Facebook-pagina, inclusief het aantal vind-ik-leuks, wie vind-ik-leuks, het aantal paginaweergaven en interacties met de pagina, intrekking van vind-ik-leuks en de reikwijdte van berichten, enz.

In dit verband verzamelen wij en Facebook informatie als gezamenlijke gegevensbeheerders. Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, krijgt u informatie over deze behandeling. Meer informatie vind je hier:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Wij en Facebook hebben een overeenkomst gesloten over gedeelde gegevensverantwoordelijkheid. Je kunt de overeenkomst hier lezen:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 1. LEGITIEME BELANGEN TIJDENS DE VERWERKING

Zoals hierboven vermeld, is onze verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk gebaseerd op de evenwichtsregel in artikel 6, lid 1, van de verordening gegevensbescherming. We hebben onze legitieme belangen bij het uitvoeren van marketing, het verbeteren van de website, beveiliging en het voorkomen van fraude en uw belangen afgewogen om ervoor te zorgen dat uw belangen of fundamentele rechten of vrijheden onze belangen niet overschrijden. Als u meer informatie wilt over de afweging die we hebben gemaakt, kunt u contact met ons opnemen op het adres onder punt 2.

 1. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
  • Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en ordernummer en specifieke afleververzoeken worden doorgegeven aan PostNord, GLS of een andere vervoerder die de door u gekochte goederen aflevert. In het geval van aankopen van goederen die niet in ons eigen magazijn zijn, kan genoemde informatie worden bekendgemaakt aan de fabrikant of importeur van het betrokken product, die vervolgens verantwoordelijk is voor de levering.
  • Persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt aan overheidsinstanties als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of door de politie op verdenking van strafbare feiten of als onderdeel van het onderzoek naar specifieke strafbare feiten. Informatie over een aankoop, inclusief wie de aankoop heeft gedaan en waar het item is afgeleverd, kan aan de kaartuitgever worden bekendgemaakt als de kaarthouder aangeeft dat de kaart is misbruikt in verband met de daadwerkelijke aankoop.
  • Informatie kan worden overgelaten aan externe partners die de informatie namens ons verwerken. We maken gebruik van externe partners voor onder meer hosting, technische operaties en verbeteringen aan de website, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing, inclusief retargeting, en voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en onder onze instructies en verwerken wij gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De gegevensverwerkers mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het nakomen van de overeenkomst met ons en zijn onderworpen aan vertrouwelijkheid.
  • Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics v / Google LLC. en Facebook Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. De noodzakelijke garanties voor het overdragen van informatie naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker onder de EU-VS. Privacy Shield, cf. EU-karakter van de verordening persoonsgegevens. 45
 1. UW RECHTEN
  • Om transparantie te creëren over de verwerking van uw informatie, moeten wij u, als gegevensbeheerder, informeren over uw rechten. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van uw rechten. U vindt onze contactgegevens onder punt 2.
  • Het recht op inzicht
   • U heeft het recht om onder andere bekend te maken welke informatie we over u hebben geregistreerd, welk doel de registratie dient, welke categorieën persoonlijke gegevens en eventuele ontvangers van informatie. evenals informatie over waar de informatie vandaan kwam. Je hebt ook het recht om een kopie van deze informatie te ontvangen.
  • Recht op correctie
   • Je hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie over jezelf te laten corrigeren.
  • Het recht om te verwijderen
   • In sommige gevallen heeft u het recht om al of een deel van uw persoonlijke informatie door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover voortdurende verwerking van uw informatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, zijn we niet verplicht om uw persoonlijke informatie te verwijderen.
  • Het recht om verwerking te beperken tot opslag
   • In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot alleen opslag. In dat geval mogen we de informatie alleen verwerken met uw toestemming of met het oog op het vestigen, doen gelden of verdedigen van een juridische claim.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
   • In bepaalde gevallen heb je het recht op persoonlijke gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en heb je het recht om deze informatie over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.
  • Het recht om bezwaar te maken
   • U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, inclusief de profilering die mogelijk vereist is. gemaakt om onze direct marketing te targeten. Je hebt ook het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met je persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die we ondernemen op basis van onze legitieme belangen, zoals vermeld in de leden 3 en 4.
  • Het recht om toestemming in te trekken
   • Je hebt te allen tijde het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
  • Klachtrecht
   • U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt een klachtenformulier en contactgegevens op www.datatilsynet.dk
 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWIJDEREN
  • Informatie verzameld over uw gebruik van de website, cf. 3.1. wordt uiterlijk verwijderd als u de website 2 jaar niet hebt gebruikt.
  • Informatie verzameld in verband met uw abonnement op onze nieuwsbrief, cf. 3.3 Zal worden verwijderd wanneer uw nieuwsbrief toestemming wordt ingetrokken, tenzij we een andere basis hebben voor het verwerken van de informatie. We kunnen echter documentatie opslaan voor uw toestemming gedurende twee jaar nadat we u voor het laatst elektronische marketing hebben gestuurd.
  • Informatie verzameld in verband met aankopen op de website cf. sectie. 3.2 wordt in principe verwijderd 2 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop heeft gedaan. Informatie kan echter voor een langere periode worden opgeslagen als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, of als opslag nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudmateriaal wordt 5 jaar bewaard tot het einde van een boekjaar om te voldoen aan de vereisten van de Boekhoudwet.
 2. SAFETY
  • We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd tegen het per ongeluk of illegaal vernietigen, verlies, wijzigen of bederven van persoonlijke gegevens en tegen de kennis of misbruik van onbevoegde personen.
  • Alleen werknemers die echt toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens om hun werk uit te voeren, hebben er toegang toe.

 

 1. VERANDERINGEN IN HET PERSOONLIJKE GEGEVENSBELEID
  • Als we wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid, wordt u hierover geïnformeerd bij uw volgende bezoek aan de website.
 2. VERSIONS
  • Dit is versie 1 van het Click’n Tiles-privacybeleid van 22 januari 2020.