Lieferung 3-5 Werktage       /        14 Tage Rückgaberecht       /      Kostenloser Versand ab 200 € Einkauf

Privacybeleid

 

 1. ALGEMEEN
  • Dit beleid beschrijft hoe Click’n Tile ApS de persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt die u ons verstrekt of die wij over u verzamelen via de website van Click’n Tile, www.clickntile.com.
 2. CONTACTGEGEVENS OVER DE DATA MANAGER
  • Click’n Tile ApS is de gegevensverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die we verzamelen.
  • Click’n Tile ApS heeft een gezamenlijke gegevensverantwoordelijkheid met Facebook voor persoonlijke informatie die wordt verzameld met behulp van Facebook’s analysetool “Facebook Insights into page” wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Lees meer onder pkt. 3.4.
  • Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid inzake persoonsgegevens, of gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten die worden beschreven in sectie 6, kunt u contact opnemen met:

Click’n Tile ApS

Ryvangs Alle 83

2900 Hellerup

Telefoonnummer nr.: +45 25168225

E-mail: crm@clickntile.com

 1. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ, VOOR WELKE DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING
  • Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij informatie over uw gebruik van de Website, zoals het type browser dat u gebruikt, de zoektermen die u gebruikt, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken. . We verzamelen ook informatie over op welke goederen en diensten u klikt en aan het winkelmandje toevoegt. De informatie wordt o.a. verzameld. bij het gebruik van cookies. Lees meer in ons cookiebeleid (link).
   • Het doel is
    • om statistieken samen te stellen zodat we kunnen analyseren hoe onze klanten onze website gebruiken en navigeren, zodat we de gebruikerservaring en de werking van de website kunnen optimaliseren,
    • om u suggesties te geven voor producten waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd bent, op onze website, en
    • om onze producten aan u op de markt te brengen, onder meer via Facebook en Google, en
    • om de beveiliging van onze site te verbeteren.
   • De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, van de EU-verordening persoonsgegevens. 1, letter f.
  • Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op de website, verzamelen wij de informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over tijdstip van aankoop, welke producten u koopt en mogelijk retourzending, leveringsverzoeken, evenals informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is gedaan.
   • Doel is,
    • dat wij u als klant kunnen aanmaken en de door u bestelde producten kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met u kunnen nakomen, en
    • om uw rechten op retourneren en adverteren te kunnen beheren,
    • om fraude te voorkomen, en
    • dat we kunnen voldoen aan wettelijke vereisten, ook voor boekhouding en boekhouding.
   • De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, van de EU-verordening persoonsgegevens. 1, letter b (sectie 3.2.1.1. – 2.), letter c (sectie 3.2.1.4) en letter f (sectie 3.2.1.3.).
  • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw naam, e-mailadres en mobiele nummer. We verzamelen ook informatie over wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, wanneer je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, evenals informatie over waar en wanneer je de nieuwsbrief opent.
   • Het doel is
    • om u nieuwsbrieven te kunnen bezorgen,
    • om statistieken op te stellen ten behoeve van het optimaliseren van de nieuwsbrieven, en voor het vermarkten van onze diensten, en
    • om uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te kunnen documenteren.
   • De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, van de EU-verordening persoonsgegevens. 1, letter f.
  • Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, houd er dan rekening mee dat we Facebook’s analysetool “Facebook Insights into page” gebruiken om statistieken over bezoekers te krijgen en om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op onze Facebook-pagina , inclusief aantal vind-ik-leuks, wie vind-ik-leuks, aantal paginaweergaven en interacties met de pagina, terugroepen van vind-ik-leuks en bereik van berichten, enz.

In dit verband verzamelen wij en Facebook informatie als gezamenlijke gegevensbeheerders. Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, krijgt u toegang tot informatie over deze behandeling. Meer informatie vind je hier:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Wij en Facebook hebben een overeenkomst gesloten over gezamenlijke gegevensverantwoordelijkheid. U kunt de overeenkomst hier lezen:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum </a >

 1. RECHTMATIGE BELANGEN UIT DE BEHANDELING

Zoals hierboven vermeld, vindt onze verwerking van uw persoonsgegevens mede plaats op basis van de belangenafweging in artikel 6, lid 1, van de verordening gegevensbescherming. 1, letter f. We hebben onze legitieme belangen afgewogen op het gebied van marketing, verbetering van de website, beveiliging en het voorkomen van fraude en uw belangen om ervoor te zorgen dat uw belangen of fundamentele rechten of vrijheden onze belangen niet overschrijden. Als u meer informatie wilt over het saldo dat we hebben gemaakt, kunt u contact met ons opnemen op het adres onder pkt. 2.

 1. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
  • Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bestelnummer en specifieke bezorgverzoeken worden doorgegeven aan PostNord, GLS of een andere vervoerder die de gekochte goederen bij u aflevert. Bij aankoop van goederen die zich niet in ons eigen magazijn bevinden, kunnen genoemde gegevens worden doorgegeven aan de fabrikant of importeur van het betreffende product, die dan instaat voor de levering.
  • Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of aan de politie bij verdenking van strafbare feiten of in het kader van een onderzoek naar bepaalde strafbare feiten. Informatie over een aankoop, inclusief wie de aankoop heeft gedaan en waar het item is afgeleverd, kan worden doorgegeven aan de kaartuitgever als de kaarthouder aangeeft dat de kaart is misbruikt in verband met de specifieke aankoop.
  • Informatie kan worden overgelaten aan externe partners die de informatie namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor onder meer hosting, technische werking en verbeteringen van de website, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing, waaronder retargeting, alsmede voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en verwerken in onze opdracht gegevens waarvan wij de gegevensbeheerder zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan het uitvoeren van de overeenkomst met ons en zijn onderworpen aan deze geheimhouding.
  • Twee van deze verwerkers, Google Analytics door Google LLC. en Facebook Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. De nodige garanties voor de overdracht van informatie naar de Verenigde Staten worden beveiligd door de certificering van de gegevensverwerker onder de EU-U.S. Privacyschild, vgl. EU-verordening persoonsgegevens art. 45.
 1. UW RECHTEN
  • Om transparantie te creëren met betrekking tot de verwerking van uw informatie, moeten wij, als gegevensbeheerder, u informeren over uw rechten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens onder pkt. 2.
  • Het recht op toegang
   • U hebt het recht om onder andere geïnformeerd te worden over welke informatie we over u hebben geregistreerd, voor welk doel de registratie dient, welke categorieën persoonlijke informatie en ontvangers van informatie er kunnen zijn. kan zijn, evenals informatie over waar de informatie vandaan komt. U hebt ook het recht om een ​​kopie van deze informatie te ontvangen.
  • Het recht op verhaal
   • U hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie over uzelf te laten corrigeren.
  • Het recht om te verwijderen
   • In bepaalde gevallen hebt u het recht om alle of een deel van uw persoonlijke gegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere rechtsgrond hebben om door te gaan met de verwerking. Voor zover verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om rechtsvorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, zijn wij niet verplicht uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
  • Het recht om de verwerking te beperken tot opslag
   • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken tot uitsluitend opslag. In dat geval mogen we de informatie alleen verwerken met uw toestemming of met het doel een rechtsvordering in te stellen, af te dwingen of te verdedigen.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
   • In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te laten verstrekken en hebt u het recht om deze informatie over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.
  • Het recht om bezwaar te maken
   • U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, met het oog op direct marketing, met inbegrip van de eventueel optredende profilering. gemaakt om onze direct marketing te targeten. U hebt ook te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij uitvoeren op basis van onze legitieme belangen, zoals vermeld in p. 3 en 4.
  • Het recht om toestemming in te trekken
   • U hebt het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
  • Het recht om te klagen
   • U hebt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt een klachtenformulier en contactgegevens op www.datatilsynet.dk
 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWIJDEREN
  • Verzamelde informatie over uw gebruik van de Website, zie. 3.1. uiterlijk verwijderd wanneer u de Website 2 jaar niet hebt gebruikt.
  • Informatie verzameld in verband met uw abonnement op onze nieuwsbrief, cf. 3.3., Wordt verwijderd wanneer uw toestemming voor de nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij we een andere grondslag hebben voor het verwerken van de informatie. We kunnen echter documentatie van uw toestemming gedurende 2 jaar bewaren nadat we u voor het laatst elektronische marketing hebben gestuurd.
  • Informatie verzameld in verband met aankopen die u op de Website heeft gedaan, zie. pkt. 3.2 wordt in principe 2 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop heeft gedaan verwijderd. Informatie kan echter voor een langere periode worden opgeslagen als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, of als opslag voor ons noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt 5 jaar bewaard tot het einde van een boekjaar om te voldoen aan de eisen van de Boekhoudwet.
 2. VEILIGHEID
  • We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd tegen de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of verslechtering van persoonlijke gegevens en tegen de openbaarmaking of misbruik van onbevoegde personen.
  • Alleen werknemers die echt toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens om hun werk uit te voeren, hebben er toegang toe.

 

 1. WIJZIGINGEN IN PERSOONLIJK GEGEVENSBELEID
  • Als we wijzigingen aanbrengen in het Beleid inzake persoonsgegevens, wordt u hiervan op de hoogte gebracht bij uw volgende bezoek aan de Website.
 2. VERSIES
  • Dit is versie 1 van het privacybeleid van Click’n Tiles van 22 januari 2020.